โอนที่ดินต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ค่าธรรมเนียมซื้อขายที่ดิน 2567/2024

ค่าโอนที่ดินที่ต้องจ่ายมีอะไรบ้าง เอกสารที่ต้องใช้และรายละเอียดขั้นตอนการโอน 2567 (2024)

เมื่อมีการซื้อขายที่ดินก็ต้องมีการทำสัญญาและดำเนินการโอนที่ดินกัน แน่นอนว่าต้องมีค่าโอนที่ดินเกิดขึ้น แต่ถึงกระนั้นบางคนที่ไม่เคยโอนมาก่อนคงจะแอบอยากรู้ว่ามีอะไรที่ต้องจ่ายบ้าง แล้วต้องใช้เอกสารอะไร ขั้นตอนการโอนทำอย่างไร เอาเป็นว่ารายละเอียดเตรียมพร้อมให้ในบทความนี้แล้ว

ค่าโอนที่ดินที่ต้องจ่ายมีอะไรบ้าง? 2567 (2024)

สำหรับค่าธรรมเนียมบริษัทเงินสดทันใจ ในการซื้อขายที่ดิน 2567 ที่เราต้องจ่ายกันนี้นั้น มีด้วยกัน 7 อย่าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ คิดต่อราคาซื้อขาย 3.3% 
  • ค่าจดจำนองที่ดิน เฉพาะที่กู้มาจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน คิดเป็น 1% ของมูลค่าที่ได้จดจำนอง (ไม่เกิน 1 แสนบาท)
  • คำนวณค่าโอนที่ดินกรณีคำร้องขอ 5 บาท
  • ค่าพยาน 20 บาท
  • ค่าใช้จ่ายอากร 5 บาท
  • ค่าอากรแสตมป์คิดต่อราคาซื้อขาย 0.50% 
  • ค่าธรรมเนียมโอนที่ดินคิดต่อราคาประเมินหรือราคาซื้อขายอยู่ที่ 2%

รู้ค่าโอนที่ดินไปแล้ว ต้องใช้เอกสารใดบ้าง? 2567 (2024)

หลังจากศึกษาเรื่องอัตราค่าโอนที่ดิน 2567 ซื้อขายไปแล้ว ถึงเวลาต้องรู้เกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้บ้าง โอนที่ดินต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง โดยแบ่งออกเป็นเอกสารการโอนที่ดินผู้ซื้อของบุคคลธรรมดา และของนิติบุคคล ได้แก่

  • เอกสารบุคคลธรรมดา : บัตรประชาชน (สำเนา) ทะเบียนบ้าน (สำเนา) กรณีเปลี่ยนขื่อต้องเอาใบเปลี่ยนชื่อแบบสำเนามาด้วย กรณีที่มอบอำนาจให้คนอื่นทำแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ (ทด.21) บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน (สำเนา) ของผู้รับมอบอำนาจ
  • เอกสารนิติบุคคล : บัตรประชาชน (สำเนา) ทะเบียนบ้าน (สำเนา) หนังสือรับรองนิติบุคคล รายงานการประชุมวัตถุประสงค์ในการซื้อและแหล่งที่มาของเงินที่ซื้อ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น กรณีที่มอบอำนาจให้คนอื่นทำแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน (สำเนา) ของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมจ่ายค่าโอนที่ดิน

ส่วนเอกสารโอนที่ดินผู้ขายไม่มีอะไรมาก ขอแค่บัตรประชาชน และเอกสารยืนยันแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน แล้วรอโอนให้ผู้ซื้อเป็นอันจบ หวังว่าจะหมดความสงสัยเรื่องโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้างไม่มากก็น้อย

ค่าโอนที่ดินกับขั้นตอนการโอนที่ดินที่ต้องรู้

ไม่ว่าจะค่าโอนที่ดิน หรือขั้นตอนการโอนที่ดินเราต้องเดินทางไปทำที่กรมที่ดินผ่านสินเชื่อต่างๆ เช่น สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ เริ่มต้นกรอกรายละเอียดในเอกสาร แล้วยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารโดยจะให้บัตรคิวมา เมื่อถึงคิวทั้งผู้ขายและผู้ซื้อก็ลงลายมือชื่อที่เอกสารต่อหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ทำการประเมินราคา แล้วจึงคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินต่าง ๆ ไม่นานให้ใบคำนวณมา เราก็เอาไปจ่ายที่ช่อการเงิน มอบใบสีเหลืองให้เจ้าหน้าที่ โดยใบสีฟ้าให้เก็บไว้

ปัจจุบันเราสามารถคํานวณค่าโอนที่ดินผ่านออนไลน์ก่อนได้ ซึ่งจะมีเว็บไวต์ให้เราก็กดเข้าไปแล้วกรอกราคาขาย ราคาประเมิน วันที่ถือครอง วันที่จะโอน แล้วกดเลือกตามที่หน้าจอปรากฎ เพียงเท่านี้ก็จะรู้เกี่ยวกับค่าโอนที่ดินคร่าว ๆ แล้ว